Konfirmáció

Életünk nagy része azzal telik el, hogy megpróbálunk megfelelni másoknak. Szeretjük azt az érzést, amikor kiválasztottak vagyunk. Kiválasztva lenni óriási érzés az önbecsülésünknek. Az ige mondja: „…választott nemzetség vagytok…”. Ennek kellene emelnie az önbizalmadat, hogy Krisztus elfogad téged. egyszerűen ezt mondja: „téged választottalak”! Akarsz-e élni ezzel?


GalériaTemplomnyitogató

Jó érzés ajándékozónak és ajándékozottnak lenni. Együtt örülni azzal, akit megajándékozunk, és aki minket ajándékoz meg. Tudjuk ezt tenni úgy, hogy nem vagyunk tökéletesek, bűntelenek. Mennyivel inkább tud jó ajándékot adni a mi mennyei Atyánk, aki tökéletes. A legnagyobbat, Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta nekünk. Aki felülről jött el közénk, hogy boldog legyen az életünk.


Galéria
Nagy Noémi bizonyságtételeBefogadó istentisztelet 2015. május 17.

Máté 18,5
„És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be.”

Kedves Gyülekezet! Kedves leendő első osztályos Gyermekek, Szülők!

Ki a nagyobb? – kérdezik Jézus tanítványai. Ki a nagy? Apa erős, az ereje nagy. Anyának a szíve nagy. A nagymamának a türelme nagy. Sok mindenben lehet egyik ember nagyobb, mint a másik. Jézusnak is voltak iskolásai… tanítványoknak hívjuk őket. Velük is előfordult, hogy nem értettek valamit, nehéz volt a lecke, még össze is vitatkoztak rajta, hogy kinek van igaza. Ki a nagyobb? Jézus, hogy elmagyarázza nekik a leckét kézen fog egy kisgyermeket és az Ő példáján keresztül tanít meg arra, hogy az Isten országában teljesen más az értékrend, a rangsor, a törvény. Nem az számít, hogy ki a magasabb, erősebb, öregebb… Isten országába csak az juthat be, aki gyermekként fogadja azt! Mit üzen ezzel Jézus nekünk, mai tanítványainak, az Ő iskolásainak? Csak az lehet az Ő gyermeke, aki tisztában van azzal, hogy Istenhez képest ő maga gyermek. Fogadjuk Isten minket átölelő és megáldó szeretetét gyermeki bizalommal, ráhagyatkozó hittel, alázattal.


Galéria
Szülői bizonyságtételKalandtábor
2015. június 29 - július 3.


Jelentkezési lap letölthető itt.
XVIII. „Velünk az Isten!” Országos Bibliaismereti Verseny

Iskolánk április 10-11-én rendezte meg 18. alkalommal a „Velünk az Isten!” Országos Bibliaismereti Versenyt.


Köszönöm az iskolához tartozó családoknak a segítséget a hozzánk érkező mintegy 200 református iskolás gyermek vendéglátásában, közülük közel 80 fő befogadásában egy éjszakára; felajánlásaikat a felkészítő hittanoktatók és versenyzők díjazására. Ugyanígy köszönöm a fenntartó és a társintézmények segítségét, együttműködését a rendezvény színvonalas lebonyolításában.

Köszönöm az iskola hittan munkaközösségének a feladatlapok elkészítését, azok javítását, a szóbeli forduló vezetését; a tantestületnek a két napos áldozatos munkát, az iskola közös ügyének vállalását, annak a résztvevők elismerésére méltó megvalósítását; iskolánk tanulóinak önként vállalt segítő szolgálatát.

Dr. Szabó Ildikó
igazgató

KEOL cikk
Galéria péntek
Galéria szombat


Szőnyi Erzsébet A makrancos királylány című meseoperájának bemutatását a XVIII. "Velünk az Isten!" Országos Bibliaismereti Versenyen a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (PRO-RENO-14-E-0095) 220.000 Ft-tal támogatta.Passiós istentisztelettel bocsátották húsvéti szünetre a diákokat

A Református templomA víz világnapjaban a Kecskeméti Református Általános Iskola több mint hétszáz diákja vett részt a Jézus szenvedéstörténetét felelevenítő passiós istentiszteleten. Az iskola tanárai, hittanoktatói - Bárdos Péterné, Csősz Győzőné Pető Krisztina, Telekes Tamás-, valamint tanulói szolgáltak: énekkel Varga-Fekete Viola és Tóth Lili Anna, szövegmondással a 8. évfolyamosok. Igét hirdetett Komádi Róbert lelkész.


KEOL cikk


Rajzpályázat

A Cikkcakk gyermekújság rajzpályázatot hirdetett „Karácsony – ahogyan ti látjátok” címmel. Bóc Adél és Varga-Fekete Viola 3.a osztályos tanulók képe díjazott lett, és rajzuk megjelent az újságban.


Áprilisi templomnyitogató


Tisztelt Szülők!

Ezúton jelezzük, hogy április 5-én, húsvét vasárnapján nem tartunk templomnyitogató istentiszteletet az iskola dísztermében. Helyette a templomi 11 órakor kezdődő húsvéti családi istentiszteletre várjuk valamennyi általános iskolás családot.
A Kecskeméti Református Általános Iskola valamennyi 7. évfolyamos tanulója a hétfői hétkezdő istentisztelet után egy-egy Bibliát vett át a Gedeon Társaság képviselőitől. Köszönjük a felajánlást!
Galéria


Iskolánk a Református ifjúsági műsorban szerepelt az M1-en


Megtekint