Aktuális

Híreink között megtalálja intézményünk elkövetkezendő eseményeit, legfrissebb híreit. 

Leendő elsős tanító nénik bemutatkozása

,

Bemutatkoznak a leendő elsős tanítók

1.a két tanítási angol nyelvű osztály osztályfőnöke: Dékányné Orosházi Márta

 

Dékányné Orosházi Márta vagyok. A Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán kaptam tanítói diplomát 1990- ben, játékkészítő, játékszervező szakkollégiummal.

23 évig a Zrínyi Ilona Általános Iskolában tanítottam. 2013 óta dolgozom a Kecskeméti Református Általános Iskolában.

Nagy örömömre mindvégig 1- 2. osztályos kisgyerekeket taníthattam, nevelhettem. Igyekszem játékosan, minél több érzékszerv bevonásával, élménydúsan, sok mozgással segíteni a tanulási folyamatot. Célom, hogy a szeretetteljes, nyugodt légkörben mindenki képességeinek megfelelően fejlődhessen, beilleszkedhessen az osztályközösségbe.

 

1.b két tanítási angol nyelvű osztály osztályfőnöke: Andrássyné Dolog Éva

 

„Sok-sok türelem kell hozzá. Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem, úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz.” ( Antoine De Saint-Exupery: A kis herceg)

Andrássyné Dolog Éva vagyok. 37 éve dolgozom tanítóként. Figyelembe véve a kor és az iskolám igényeit, tanítói, óvodapedagógusi diplomámat kiegészítettem angol műveltségterülettel és fejlesztés-differenciálás szakkal. 12 éve vezetem a kötélugró szakkört iskolánkban. Angol, két tanítási nyelvű osztályban vagyok osztályfőnök.

Az iskolakezdés nagy mérföldkő a családok életében. Az első élmények meghatározóak lehetnek, ezért igyekszem, hogy tanítványaim a kezdetektől jól érezzék magukat.

 Türelemmel, sok játékkal, élménypedagógiai módszerekkel próbálom segíteni azt, hogy a rám bízott gyermekek zökkenőmentesen tudjanak alkalmazkodni az iskolai élethez.

Szeretettel és örömmel várom a következő tanévben iskolánk leendő tanulóit.

 

1.c két tanítási német nyelvű osztály osztályfőnöke: Sipos Ildikó

  

Sipos Ildikó vagyok. 1999-ben végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus-tanító szakán. Később német műveltségterület, majd drámapedagógia szakon diplomáztam. 2005 óta dolgozom a Kecskeméti Református Általános Iskolában. Az évek során sok kisgyermekkel és családdal ismerkedtem meg. Jó érzés régi tanítványokkal találkozni, akik büszkén újságolják, melyik egyetemre járnak, milyen vizsgára készülnek éppen. Munkámban a gyerekek őszinte mosolyát, a tanítás örömét, a változatosságot, az ünnepekre való közös készülődést szeretem legjobban. Törekszem arra, hogy tanítványaim használható nyelvtudást, stabil alapismereteket és sok bíztató szót kapjanak tanóráimon. Gondot fordítok rá, hogy az őket körülvevő környezet esztétikus és informatív legyen, ahol mindannyian jól érezzük magunkat.

 

1.d emelt humán tagozatos osztály osztályfőnöke: Lakatos Mónika

Lakatos Mónika vagyok, a Kecskeméti Református Általános Iskola pedagógusa. 1999 óta dolgozom az intézményben. Kecskeméten végeztem tanulmányaimat tanító-magyar műveltségterületen. Pályám során 1. és 2. osztályos gyerekeket tanítottam, ez a korosztály közel áll hozzám. Célom, hogy az iskolába érkező kis elsősökkel megszerettessem a tanulást, elindítsam őket az ismeretszerzés hosszú útján, a református értékek és hagyományok alapján terelgessem őket. Fontosnak tartom, hogy nagy figyelmet fordítsak érzelmi nevelésükre, és jó kapcsolatot létesítsek a szülőkkel is.

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk