Pályázatok

Országos Bibliafordító verseny

,

Országos Bibliafordító Verseny


Pályázat száma: REB-17-PROG-0223


Mottó: „ Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” /Jn 20,30-31/


Történészek szerint három esemény jelzi az újkor kezdetét történelmünkben: egy földrajzi felfedezés, egy technikai találmány és egy spirituális változás. Az Újvilág felfedezése, a nyomtatás feltalálása és a reformáció megjelenése térben és időben kitágította az ember lehetőségeit, fizikailag és lélekben szabadabb korszakot hozott számára. A fenti három tényező egymásra is hatott: a hazájukban nem kívánatos újhitűek közül sokan Amerikába zarándokoltak ki, hogy vallásukat szabadon gyakorolhassák; s az első nyomtatott könyvek között nagy számban szerepelnek a nemzeti nyelvekre fordított Bibliák.
A reformáció 500. évében hitünk születésének korát megidézendő a Kecskeméti Református Általános Iskola Országos Bibliafordító Versenyt hirdetett felső tagozatos református intézményben tanuló általános iskolás diákok számára 2017 szeptemberében.
A rendezvény célja az volt,hogy a gyerekek a felkészülés során általános idegennyelvi ismereteiket gyakorolják és az egyházunk által használt szaknyelvvel bővítsék. A Szentírás olvasása során új bibliai ismereteket szerezzenek, s ezzel további életük keresztyén vezérfonalára is rátaláljanak. Egyúttal célunk volt egyházunk Sola Scriptura (egyedül a Szentírás) tanításának megtapasztaltatása is a diákokkal.
Versenyezni négy korcsoportban lehetett angol és német nyelven. A verseny kétfordulós volt. Az első fordulóhoz kiküldtük a feladatsort az iskolákba. A feleletválasztós tesztekhez a megoldókulcsokat is mellékeltük. A helyi verseny legjobbjai, minden iskolából évfolyamonként két tanuló pedig az október 26-án megrendezett országos döntőn vehetett részt. A döntőben bibliai szövegrészletet kellett fordítani idegen nyelvről magyarra szótár segítségével. A tanulók a versenyzésen kívül aktív részesei lehettek iskolánk csendesnapi programjának és megtekinthették az egyházközségünk könyvtára által idegennyelvű Bibliákból rendezett kiállítást.
A vendég diákok és iskolánk tanulói egyaránt élvezték a megmérettetést. A fordításokat javító kollégák pedig nagyon precíz, pontos feladatmegoldásokról
számoltak be.
A verseny megrendezése és a versenyzők jutalmazása a Reformációi Emlékbizottság pályázati támogatásával valósulhatott meg. A nap ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult; minden évfolyamon a legjobb fordításokat készítő IIII. helyezettet jutalmaztuk: a dobogósok oklevelet, valamint a helyezéstől függően különböző összegű Libri könyvutalványt kaptak. Mindkét nyelvből adtunk külön díjat is azoknak a versenyzőknek, akik fordításának stílusa, gördülékenysége, olvasmányossága őket erre méltóvá tette. A versenyre vendégként érkező tanulók egy-egy angol vagy német nyelvű Bibliát is kaptak ajándékba.


Csősz Győzőné

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk